Garantie

Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde, staat StadT Schoonmaakartikelen in voor de deugdelijkheid van de geleverde machines/apparaten gedurende een jaar na levering, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper, naar het voordeel van StadT Schoonmaakartikelen, genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal StadT Schoonmaakartikelen de als gevolg daarvan ontstaande gebreken aan het geleverde, kosteloos repareren dan wel het geleverde vervangen.

De beoordeling of goederen al dan niet voor kosteloze reparatie of vervanging in aanmerking komen, berust uitsluitend bij StadT Schoonmaakartikelen.

Ontbinding van de overeenkomst is uit hoofde van dit artikel uitgesloten.

De garantieverplichting van StadT Schoonmaakartikelen vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van StadT Schoonmaakartikelen onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

De garantieverplichtingen van StadT Schoonmaakartikelen zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven, tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »